Pairing Jabra Elite 7 (2024)

1. Jabra Elite 7 Pro - Titanium Black | Veelgestelde vragen | Jabra Support

 • Volg deze stappen om uw headset te koppelen met uw mobiele apparaat of tablet. Zet Bluetooth aan op uw mobiele apparaat. Om de oordopjes in te schakelen, ...

 • Volg deze stappen om uw headset te koppelen met uw mobiele apparaat of tablet. Zet Bluetooth aan op uw mobiele apparaat. Om de oordopjes in te schakelen, verwijdert u ze uit de oplaadhouder. U kunt ook de linker- en rechterknop tegelijkertijd (1 seconde) ingedrukt houden. De indicatielampjes op beide oordopjes lichten groen op. Om de koppelmodus in te schakelen, houdt u gelijktijdig de linker en rechter knoppen op de oordopjes 3 seconden ingedrukt, totdat de indicatielampjes op de oordopjes blauw knipperen. De oordopjes zijn nu klaar om gekoppeld te worden met uw mobiele apparaat. Let op als u maar één oordopje wilt gebruiken, moet u nog steeds beide oordopjes met uw mobiele apparaat koppelen. Na het koppelen, kunt u één van de oordopjes terug in de oplaadhouder plaatsen. Om te koppelen, gaat u naar het Bluetooth menu op uw mobiele apparaat en selecteert u de Jabra Elite oordopjes in de lijst. Als het Jabra-apparaat meer dan één keer wordt vermeld, selecteert u het item met het pictogram van de koptelefoon. Voer '0000' (vier nullen) in als u om een pincode gevraagd wordt. Bij dagelijks gebruik, wanneer u de oordopjes inschakelt, zullen ze automatisch opnieuw verbinding maken met een eerder gekoppeld apparaat, als het apparaat ingeschakeld en in de buurt is. Als het koppelen niet lukt, probeer dan de koppelingsstappen opnieuw uit te voeren of probeer te koppelen met een ander Bluetooth-apparaat. Tips voor het oplossen van problemen vindt u...

Jabra Elite 7 Pro - Titanium Black | Veelgestelde vragen | Jabra Support

2. Uw Jabra Elite 7 Pro koppelen en verbinden - Gold Beige | Video's

 • Duur: 1:47Geplaatst: 31 mei 2022

 • Meer informatie over hoe u uw Jabra Elite 7 Pro koppelt met uw smartphone, mobiel apparaat of tablet. Vergeet niet Jabra Sound+ te downloaden om uw instellingen voor MyFit, MySound, ANC, HearThrough en MyControls te personaliseren. Deze video is in het Engels.

Uw Jabra Elite 7 Pro koppelen en verbinden - Gold Beige | Video's

3. How do I pair my Jabra Elite 7 Pro/Active with my mobile device?

 • To enter pairing mode, simultaneously press and hold (3 seconds) the Left and Right buttons on the earbuds, until the LEDs on the earbuds flash blue. The ...

 • To pair your headset with your mobile device or tablet, follow these steps. Turn on the Bluetooth setting on your mobile device. Turn on your earbuds by removing them from the charging case. Alternatively, simultaneously press and hold (1 second) the Left and Right buttons. The LEDs on both earbuds will turn green. To enter pairing mode, simultaneously press and hold (3 seconds) the Left and Right buttons on the earbuds, until the LEDs on the earbuds flash blue. The earbuds are now ready to pair with your mobile device. Note If you want to use just one earbud, you must still pair both earbuds with your mobile device. After the pairing, you can place one of the earbuds in the charging case. To pair, go to the Bluetooth menu on your mobile device and select the Jabra Elite earbuds from the list. If the Jabra device is listed more than once, select the entry showing the headphone icon. Enter “0000” (four zeros) if you are asked for a PIN. In daily use, when you turn on the earbuds, they will automatically reconnect with the last previously paired device, if it is turned on and within range. If pairing is not successful, try the pairing steps again, or try pairing with a different Bluetooth device. For troubleshooting tips, see here. Optionally, try using the Bluetooth Pairing Guide which provides detailed steps for pairing with a mobile device.

How do I pair my Jabra Elite 7 Pro/Active with my mobile device?

4. Uw Jabra Elite 7 Pro koppelen en verbinden - Titanium Black | Video's

Uw Jabra Elite 7 Pro koppelen en verbinden - Titanium Black | Video's

5. Uw Jabra Elite 7 Pro koppelen en verbinden - Black | Video's - Jabra

 • Duur: 1:47Geplaatst: 26 feb 2022

 • Meer informatie over hoe u uw Jabra Elite 7 Pro koppelt met uw smartphone, mobiel apparaat of tablet. Vergeet niet Jabra Sound+ te downloaden om uw instellingen voor MyFit, MySound, ANC, HearThrough en MyControls te personaliseren. Deze video is in het Engels.

Uw Jabra Elite 7 Pro koppelen en verbinden - Black | Video's - Jabra

6. How to pair Jabra earbuds or headphones with any device

 • 29 apr 2024 · For some models, such as the Jabra Elite 65t, press and hold the right earbud button only. On other models, such as the Jabra Elite 4 or Elite 7 ...

 • Here's how to put your Jabra headphones and earbuds into pairing mode and sync them with all your devices, from PCs and Macs to smartphones.

How to pair Jabra earbuds or headphones with any device

7. How to pair and connect your Jabra Elite 7 Active - Navy | Videos - Jabra

 • Duur: 1:47Geplaatst: 31 mei 2022

 • Learn more about how to pair your Jabra Elite 7 Active with your smartphone, mobile device, or tablet. Remember to download Jabra Sound+ to personalize your settings for MyFit, MySound, ANC, HearThrough, and MyControls. This video is in English.

How to pair and connect your Jabra Elite 7 Active - Navy | Videos - Jabra

8. How to pair and connect your Jabra Elite 7 Pro - Black | Videos - Jabra

How to pair and connect your Jabra Elite 7 Pro - Black | Videos - Jabra

9. Jabra Elite 7 Pro Gold Beige - OfficeEasy

 • De Jabra Elite 7 Pro Gold Beige is een draadloos Bluetooth hoofdtelefoon met actieve ruisonderdrukking. Wordt geleverd met een oplaaddoos.

 • Oortelefoon Jabra draadloos met oplaadbox. ANC en selectieve luistertechnologie.

Jabra Elite 7 Pro Gold Beige - OfficeEasy

10. Uw Jabra Elite 7 Active koppelen en verbinden

 • Duur: 1:47Geplaatst: 19 jun 2022

 • Meer informatie over hoe u uw Jabra Elite 7 Active koppelt met uw smartphone, mobiel apparaat of tablet. Vergeet niet Jabra Sound+ te downloaden om uw instellingen voor MyFit, MySound, ANC, HearThrough en MyControls te personaliseren. Deze video is in het Engels.

Uw Jabra Elite 7 Active koppelen en verbinden

11. [PDF] Elite 7 Active - Coolblue

 • Wear the earbuds and follow the voice- guided pairing instructions to pair to your ... The Jabra Elite 7 Active can be updated to the latest firmware version ...

12. User manual Jabra Elite 7 Pro (English - 36 pages)

 • To pair your Jabra Elite 7 Pro with your smartphone, make sure both devices have Bluetooth enabled. Then, on your headset, press and hold the multi-function ...

 • Manual Jabra Elite 7 Pro. View the Jabra Elite 7 Pro manual for free or ask your question to other Jabra Elite 7 Pro owners.

13. No pairing with Jabra Elite 7 Active possible - Epix (Gen 2) Series

 • No pairing with Jabra Elite 7 Active possible ... The Epix does detect them at first but the following step in 'pairing' them is not completing (I only see a ' ...

 • A dedicated community for Garmin users to ask questions, provide answers, and share feedback.

14. How to pair and connect your Jabra Elite 7 Active

 • Duur: 1:47Geplaatst: 10 jan 2022

 • Learn more about how to pair your Jabra Elite 7 Active with your smartphone, mobile device, or tablet. Remember to download Jabra Sound+ to personalize your settings for MyFit, MySound, ANC, HearThrough, and MyControls. This video is in English.

How to pair and connect your Jabra Elite 7 Active

15. How to connect Jabra headphones and earbuds to any device

 • 25 okt 2023 · First, put the Jabra headsets or earbuds in pairing mode. To connect them with a Mac or MacBook, go to System Settings > Bluetooth > Devices > ...

 • Here's how to connect Jabra headphones and earbuds to any device, be it an Android smartphone, Windows PC, MacBook, and beyond.

How to connect Jabra headphones and earbuds to any device
Pairing Jabra Elite 7 (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Patricia Veum II

Last Updated:

Views: 5803

Rating: 4.3 / 5 (64 voted)

Reviews: 95% of readers found this page helpful

Author information

Name: Patricia Veum II

Birthday: 1994-12-16

Address: 2064 Little Summit, Goldieton, MS 97651-0862

Phone: +6873952696715

Job: Principal Officer

Hobby: Rafting, Cabaret, Candle making, Jigsaw puzzles, Inline skating, Magic, Graffiti

Introduction: My name is Patricia Veum II, I am a vast, combative, smiling, famous, inexpensive, zealous, sparkling person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.