RQ-4 Global Hawk - amerykañski dron zwiadowczy FORTE nad Ukrain± (2024)

RQ-4 Global Hawk - amerykañski dron zwiadowczy FORTE nad Ukrain± (1)M E N URQ-4 Global Hawk - amerykañski dron zwiadowczy FORTE nad Ukrain± (2)
RQ-4 Global Hawk - amerykañski dron zwiadowczy FORTE nad Ukrain± (3)
» Nowo¶ci
RQ-4 Global Hawk - amerykañski dron zwiadowczy FORTE nad Ukrain± (4)
» Archiwum
RQ-4 Global Hawk - amerykañski dron zwiadowczy FORTE nad Ukrain± (5)
» Recenzje / Testy
RQ-4 Global Hawk - amerykañski dron zwiadowczy FORTE nad Ukrain± (6)
» Board
RQ-4 Global Hawk - amerykañski dron zwiadowczy FORTE nad Ukrain± (7)
» Rejestracja
RQ-4 Global Hawk - amerykañski dron zwiadowczy FORTE nad Ukrain± (8)
RQ-4 Global Hawk - amerykañski dron zwiadowczy FORTE nad Ukrain± (9)
RQ-4 Global Hawk - amerykañski dron zwiadowczy FORTE nad Ukrain± (10)RQ-4 Global Hawk - amerykañski dron zwiadowczy FORTE nad Ukrain± (11)RQ-4 Global Hawk - amerykañski dron zwiadowczy FORTE nad Ukrain± (12)
RQ-4 Global Hawk - amerykañski dron zwiadowczy FORTE nad Ukrain± (13)Szukaj @ TwojePCRQ-4 Global Hawk - amerykañski dron zwiadowczy FORTE nad Ukrain± (14)
RQ-4 Global Hawk - amerykañski dron zwiadowczy FORTE nad Ukrain± (15)
RQ-4 Global Hawk - amerykañski dron zwiadowczy FORTE nad Ukrain± (16)RQ-4 Global Hawk - amerykañski dron zwiadowczy FORTE nad Ukrain± (17)RQ-4 Global Hawk - amerykañski dron zwiadowczy FORTE nad Ukrain± (18)
TwojePC.pl © 2001 - 2024
RQ-4 Global Hawk - amerykañski dron zwiadowczy FORTE nad Ukrain± (19)¦roda 23 lutego 2022RQ-4 Global Hawk - amerykañski dron zwiadowczy FORTE nad Ukrain± (20)

Autor: Zbyszek | 21:59

(19)

RQ-4 Global Hawk to obecnie najwiêkszy dron wojskowy produkowany seryjnie i u¿ywany bojowo. Maj±cy 13,5 metra d³ugo¶ci, 35,5 metra rozpiêto¶ci skrzyde³ i masê w³asn± zaledwie 3850 kg (bez paliwa) potrafi lataæ na wysoko¶ci do 20 kilometrów n.p.m. - prawie dwukrotnie wiêkszej ni¿ samoloty pasa¿erskie, a przy tym zaskakuje czasem lotu. Dysponuj±c zaledwie kilkoma tonami paliwa, potrafi utrzymywaæ siê w powietrzu do 36 godzin, pokonuj±c w tym czasie dystans przekraczaj±cy 22 tysi±ce kilometrów. Obecnie RQ-4 Global Hawk jest intensywnie wykorzystywany przez USA nad terytorium Ukrainy do dostarczania danych wywiadowczych.

Trasê przelotu RQ-4 Global Hawk mo¿na ¶ledziæ w popularnych serwisach, jak np. Flyightradar24, gdzie dron jest widoczny pod kryptonimem FORTE11 (tutaj bezpo¶redni link) lub FORTE12 (tutaj bezpo¶redni link) . Jak widaæ, dron startuje z okolicy W³och, a po zakoñczeniu misji powraca do swojej bazy - na czas postoju zastêpuje go w powietrzu drugi egzemplarz o kryptonie FORTE12.

Ciekawostka: dziêki swojemu wysokiemu pu³apowi (20km) RQ-4 Global Hawk w przesz³osæi wykorzystywany by³ m.in. do przelotu nad huraganami i cyklonami, dostarczaj±æ zdjêæ tzw. oka cyklonu.

RQ-4 Global Hawk - amerykañski dron zwiadowczy FORTE nad Ukrain± (23)
RQ-4 Global Hawk - amerykañski dron zwiadowczy FORTE nad Ukrain± (24)
RQ-4 Global Hawk - amerykañski dron zwiadowczy FORTE nad Ukrain± (25)

RQ-4 Global Hawk - amerykañski dron zwiadowczy FORTE nad Ukrain± (26)RQ-4 Global Hawk - amerykañski dron zwiadowczy FORTE nad Ukrain± (27)RQ-4 Global Hawk - amerykañski dron zwiadowczy FORTE nad Ukrain± (28)
RQ-4 Global Hawk - amerykañski dron zwiadowczy FORTE nad Ukrain± (29)K O M E N T A R Z ERQ-4 Global Hawk - amerykañski dron zwiadowczy FORTE nad Ukrain± (30)

 1. @temat (autor: Mariosti | data: 24/02/22 | godz.: 10:48)
  No dzisiaj tam pewnie nie lata ju¿, a na pewno nie z w³±czonym transponderem...
 2. @ 1 (autor: power | data: 25/02/22 | godz.: 19:04)
  Tez tak mysle, oba linki juz nie dzialaja.
 3. Dzia³a dzia³a (autor: Remedy | data: 26/02/22 | godz.: 09:40)
  Obecnie lata na Morzem Czarnym.
 4. @ 3 (autor: power | data: 26/02/22 | godz.: 18:54)
  Mi wyswietla komunikat "Live flight not found".
 5. czy tylko mi sie wydaje dziwne (autor: Wyrzym | data: 26/02/22 | godz.: 19:00)
  ze mozna sledzic publicznie drona szpiegowskiego? :D nawet jesli to nie jest live data
 6. @all (autor: agnus | data: 26/02/22 | godz.: 20:03)
  Ten jest oficjalny, PRowy.
  Oprócz niego lataj± dwa inne, których ¶ledziæ ju¿ nie mo¿na.
 7. dla tych, co maj± k³opot z wyszukaniem (autor: Wedelek | data: 26/02/22 | godz.: 22:22)
  https://www.flightradar24.com/50.7,23.46/8

  W zak³adce najczê¶ciej obserwowane macie kilka maszyn USA kr±¿±cych wokó³ UA (³atwo znale¼æ po oznaczeniach i braku destynacji koñcowej - N/A). Enjoy

 8. *bez koñcowej (autor: Wedelek | data: 26/02/22 | godz.: 22:24)
  destynacja, to destynacja
 9. Rosyjska TV shakowana, (autor: Zbyszek.J | data: 26/02/22 | godz.: 23:14)
  leci w niej na ¿ywo prawda o rosyjskiej napa¶ci na Ukrainê: https://twitter.com/YourAnonTV
 10. i przes³anie do Putina (autor: Zbyszek.J | data: 26/02/22 | godz.: 23:26)
  https://www.youtube.com/watch?v=UpYJ-Mw1trM

  strony Krelma, Gazpromu, nie dzia³aj± ju¿ oko³o 20 godzin. Nie podnosz± siê. W internecie Rosja dostaje po 4 literch

 11. @Zbyszek.J (autor: Wedelek | data: 27/02/22 | godz.: 09:36)
  I to chyba dopiero pocz±tek. 24.02 Anonymus wypowiedzia³ Rosji cyberwojnê i co¶ mi mówi, ¿e chyba nie tylko ta grupa bierze w tym udzia³.

  Z drugiej strony Musk u¿yczy³ Starlinków Ukrainie, a niemal ca³y zachodni ¶wiat wspiera UA dostarczaj±c jej uzbrojenia. Rosji mo¿e to i nie powstrzyma od zajêcia wiêkszo¶ci Ukrainy, ale za tak wysok± cenê, ¿e im siê to czka*wk± odbije. Nie wspomnê ju¿ o tym, ¿e zaj±æ to jedno, a efektywnie utrzymaæ, to drugie.

 12. Jak widzê to na razie to przede wszystkim (autor: Pio321 | data: 27/02/22 | godz.: 14:36)
  wojna informacyjna. Pe³no fejkowych filmików maj±ce za cel wygenerowanie paniki.
  Jest konflikt, a jaka jest jego rzeczywista skala z TV czy internetu dowiedzieæ siê nie idzie.
  Kamery live: https://www.webcamtaxi.com/en/ukraine.html
 13. Pio321 (autor: Markizy | data: 27/02/22 | godz.: 15:24)
  sam mam ogólnie odczucie ¿e sytuacja na Ukrainie je¶li chodzi o szkody nie jest taka z³a. Wiadomo wros³o znacz±co zagro¿enie niespodziewanego zgonu dla cywili jak i szansa na utratê maj±tku ¿ycia. Ale w porównaniu z konfliktami prowadzonymi poprzez USA czy ISIS to wygl±da to jak by siê ruscy jednak pilnowali.
 14. @up (autor: Wedelek | data: 27/02/22 | godz.: 18:49)
  bo na razie Rosjanie atakuj± z wykorzystaniem broni precyzyjnej. Je¶li idzie o USA i ISIS, to takie porównanie jest nie na miejscu. Owszem, amerykanie swoje maj± za uszami (jak wszyscy), ale bez przesady...
 15. ... (autor: power | data: 27/02/22 | godz.: 20:59)
  @Zbyszek.J ta informacja o hacku TV to jest fake news, rosyjska TV nadal nadaje. Informacji o ataku na strony rzadowe i Gazpromu nie weryfikowalem (czy one dzialaja), nawet jezeli sa to prawdziwe informacje to i tak te ataki nie maja zadnego znaczenia.
  @Pio321 Tak, duzo jest propagandy i fake news na temat tego co sie dzieje, trudno jest zweryfikowac co jest prawda, a co nia nie jest.
  Jeden z glosnieszych fake news to byl na temat smierci 13 pogranicznikow na wyspie wezy. Onet zamiescil informacje o tym, pozniej byla aktualizacja artykulu ze zostali oni posmiertnie nagrodzeni. A nastepnego dnia onet zamiescil sprostowanie ze oni zyja (ja o tym wiedzialem juz dzien wczesniej z rosyjskiej TV, gdzie pokazano 82 jencow z tej wyspy).

  PS. Praktycznie w calej Ukrainie trwaja teraz dzialania wojenne, w wielu miastach rozdano chetnym osobom bron. Od tego momentu nasilil sie chaos. Sporo osob zaczelo "rozliczac rachunki" z tymi kogo nie lubili lub kogo podejrzewaja o bycie wrogiem. Przypomina mi to filmy "The Purge" i "The Forever Purge". Obawiam sie ze te uzbrojone bandy moga zrobic ataki w Polsce. Jezeli ktos mieszka blisko granicy z Ukraina to badzcie ostrozni.
  PS2. Mam nadzieje ze jak najszybciej zapanuje pokoj, bo im dluzej to wszystko trwa tym wieksze ryzyko 3 Wojny Swiatowej.

 16. @12 i co tam widac… (autor: ridczak | data: 27/02/22 | godz.: 23:46)
  … na tych kamerach?
 17. @16 (autor: power | data: 28/02/22 | godz.: 02:12)
  Na kamerkach byl podglad na miasta, przed chwila sprawdzalem i wiekszosc kamerek jest juz zablokowana (private).
 18. Wci±¿ jest, g³ównie Kijów (autor: Pio321 | data: 1/03/22 | godz.: 14:00)
  123
 19. FORTE10 lata³ z w³±czonym transponderem nad Polsk±, (autor: zartie | data: 4/03/22 | godz.: 11:36)
  wzd³u¿ granicy wschodniej i z Obwodem Kaliningradzkim,
  od popo³udnia 2 marca do godzin przedpo³udniowych 3 marca.
RQ-4 Global Hawk - amerykañski dron zwiadowczy FORTE nad Ukrain± (31)RQ-4 Global Hawk - amerykañski dron zwiadowczy FORTE nad Ukrain± (32)RQ-4 Global Hawk - amerykañski dron zwiadowczy FORTE nad Ukrain± (33)
RQ-4 Global Hawk - amerykañski dron zwiadowczy FORTE nad Ukrain± (34)D O D A J K O M E N T A R ZRQ-4 Global Hawk - amerykañski dron zwiadowczy FORTE nad Ukrain± (35)


Aby dodawaæ komentarze, nale¿y siê wpierw zarejestrowaæ, ewentualnie je¶li posiadasz ju¿ swoje konto, nale¿y siê zalogowaæ.

RQ-4 Global Hawk - amerykañski dron zwiadowczy FORTE nad Ukrain± (36)RQ-4 Global Hawk - amerykañski dron zwiadowczy FORTE nad Ukrain± (37)RQ-4 Global Hawk - amerykañski dron zwiadowczy FORTE nad Ukrain± (38)
RQ-4 Global Hawk - amerykañski dron zwiadowczy FORTE nad Ukrain± (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Fr. Dewey Fisher

Last Updated:

Views: 5839

Rating: 4.1 / 5 (42 voted)

Reviews: 81% of readers found this page helpful

Author information

Name: Fr. Dewey Fisher

Birthday: 1993-03-26

Address: 917 Hyun Views, Rogahnmouth, KY 91013-8827

Phone: +5938540192553

Job: Administration Developer

Hobby: Embroidery, Horseback riding, Juggling, Urban exploration, Skiing, Cycling, Handball

Introduction: My name is Fr. Dewey Fisher, I am a powerful, open, faithful, combative, spotless, faithful, fair person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.